Skoda Fabia R2

Skoda Fabia R2:擁有原廠品質保證的拉力賽車Skoda汽車為熱愛 rally運動的買家們推出了一部以 Fabia為基礎、經過拉力賽標準改裝的 Fabia R2拉力賽車。讓車主能直接開著車子參加 R2 rally類組比賽。 

RSS feed