ford Mustang 302

2013 Ford Mustang 302與Chevrolet Camaro ZL1街頭對決

喜歡美式跑車的車迷,總喜歡拿Ford MustangChevrolet Camaro來做比較;現在,又有車迷拿Mustang Boss 302來跟Camaro ZL1來做直線加速的較量。他們採取動態起跑的方式,從時速40英哩、約64km/h開始,看誰加速快。

RSS feed